Search

Letselschade na aanrijding

Een ongeluk heeft een grote impact op uw leven. Niet alleen bent u erg geschrokken, ook kunt u te maken krijgen met hoge medische kosten of met verminderde inkomsten. Als uw letselschade de schuld is van een ander, heeft u recht op schadevergoeding. Maar hoeveel schadevergoeding na een ongeluk kunt u eigenlijk vorderen?

Wanneer u zelf slachtoffer bent van een ongeval en hierdoor letselschade hebt opgelopen, dan kunt u geheel vrijblijvend laten bekijken hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen. Is iemand anders aansprakelijk , dan kost onze hulp u bovendien helemaal niets. De kosten van onze juridische bijstand worden namelijk meegenomen in uw schadevergoeding. Hierbij dient u overigens ook niets voor te schieten.

Letselschade na aanrijding

Naast de zichtbare letselschade moet u niet onderschatten wat een verkeersongeval psychisch met u kan doen. Vaak worden mentale klachten onderschat en niet snel opgemerkt. Ook kunt u op een later moment pas last krijgen van deze psychische klachten. Hiervoor dient u smartengeld te ontvangen. Dit soort letselschade is niet uit te drukken in een vast bedrag. Maar wordt bepaald door een oordeel van een arts. Het is daarom belangrijk dat u spoedig een arts raadpleegt zodat u de medische documentatie op orde heeft.

Stel dat u net bent aangereden in het verkeer en dat dit buiten uw schuld om gebeurt is, dan kan het zijn dat u daarbij letselschade heeft opgelopen. Afhankelijk van de omstandigheden bij het ongeluk ontstaat er dan een trauma. Er zijn grote verschillen tussen de soorten letselschade. Daarmee verschilt ook de impact op uw huidige levenssituatie en kunnen de herstelperiodes enorm uiteenlopen.

Letselschade na aanrijding

Schade advocaat

Een letselschade advocaat staat een slachtoffer van letselschade bij tijdens het volledige letselschadeproces. Dit proces loopt van het aansprakelijk stellen van de tegenpartij tot de betaling van de uiteindelijke schadeclaim. De taken van een schade advocaat zijn onder andere:

– De aansprakelijkstelling opstellen en versturen

– Schadeposten in kaart brengen

– De schadevergoeding berekenen

– Onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij

– Indien nodig de zaak voor laten komen bij de rechter

De werkzaamheden van een letselschade advocaat zijn pas klaar wanneer de tegenpartij de schadevergoeding aan u overgemaakt heeft. Tot zo ver geen verschil met een letselschadespecialist.

Wat moet jezelf doen bij letselschade?

Het is van belang dat u bij het claimen van letselschade aantoont dat u ook daadwerkelijk recht heeft op de schadevergoeding. U moet als slachtoffer de rechtbank of verzekeraar kunnen overtuigen met bewijsmateriaal. De eerste stap bij het verzamelen van bewijs is het noteren van de namen van getuigen of het nemen van foto’s en het opbouwen van een medisch dossier.

Neem vervolgens contact met ons op. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uw situatie en beslist onze afdeling intake of een medewerker van claims en advies of u voldoende bewijs heeft. Heeft u een zaak, dan nemen we vervolgstappen. Vanaf dit punt neemt onze letselschade jurist of register expert u het werk uit handen.

Fietser aangereden door auto

Fietser aangereden door auto? Hierdoor heeft u letsel opgelopen (pijn, klachten, botbreuk, verwondingen). Als gevolg van het letsel, maakt u extra kosten en loopt u inkomsten mis. U lijdt letselschade. Als fietser heeft u bij een aanrijding met een motorvoertuig vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Als u letselschade lijdt terwijl u niet zelf (geheel) schuldig bent aan het verkeersongeval, dan kunt u de letselschade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. In sommige gevallen is de veroorzaker van het verkeersongeval niet bekend. Als het verkeersongeval door een motorrijtuig is veroorzaakt, kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Er zijn vele soorten schadevergoeding die u als slachtoffer van een verkeersongeval kan eisen. Denk bijvoorbeeld aan:

Inschakelen van huishoudelijke hulp
Inkomstenverlies
Reiskosten
Medische kosten
Smartengeld (morele schadevergoeding)

Smartengeld

Smartengeld is de financiële vergoeding die iemand ontvangt als hij of zij emotionele schade heeft opgelopen als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd.

U ontvangt smartengeld voor alle schade die u heeft opgelopen en niet in geld valt uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van levensvreugde, aantasting in persoon (zoals psychische schade, belediging en inbreuk op privacy), het moeten leven met chronische pijn, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby.

Een misvatting die vaak bestaat is het feit dat smartengeld de totale letselschade omvat. Echter is dit slechts een onderdeel van de totale letselschadevergoeding. Naast de immateriële schadevergoeding ontvangt het slachtoffer namelijk ook nog de materiële schadevergoeding. Dit omvat alle letselschade dat in geld valt uit te te drukken. Denk hierbij aan verlies van inkomen, kosten van medische behandelingen en alle andere kosten die u heeft gemaakt en nog gaat maken.

Vaststellen aansprakelijkheid van de tegenpartij

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die slachtoffers beschermen en aangeven wie in bepaalde situaties aansprakelijk is voor de opgelopen letselschade.

Smartengeld berekenen